PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMI

Strādāju ka ar fiziskām tā arī ar juridiskām personām. Iespējama pastāvīga sadarbība.

Elektriskie mērījumi, elektriķa atzinums, būvuzraudzība, elektroapgādes tīklu projektēšana.
Sertificēts elektriķis piedāvā plašu pakalpojumu sarakstu:

Elektriskie mērījumi

Elektriskie mērījumi ēkas nodošanai ekspluatācijā būvvaldei, ugunsdzēsējiem (MK noteikumi Nr. 238) vai apdrošināšanas kompānijām. Veicu visus nepieciešamos mērījumus:

Visu nepieciešamo aktu un ziņojumu sagatavošana

Ārējo elektroapgādes tīklu projektēšana un saskaņošana (pēc ST tehniskajiem noteikumiem)